Spořicí účet s výpovědní lhůtou

Spořicí účet s výpovědní lhůtou nabízíme pro fyzické osoby, právnické osoby a fyzické osoby podnikatele. Tento produkt vám umožní pravidelně spořit a zároveň nadstandardně zhodnocovat své úspory. S finančními prostředky můžete disponovat po podání výpovědi a uplynutí výpovědní lhůty, která je sjednaná při zřízení produktu.

Spořicí účet s výpovědní lhůtou může být založen samostatně, bez nutnosti zřízení běžného účtu. Je určen pro fyzické osoby starší 18 let – tuzemské i zahraniční klienty.

Jak spořicí účet s výpovědní lhůtou funguje:

 • doba vkladu je neomezená,
 • příchozí operace jsou bez omezení,
 • odchozí operace jsou možné počínaje dnem uplynutí výpovědní doby, která počíná běžet ode dne podání žádosti za podmínky dodržení minimálního zůstatku vkladu ve výši 100 000 CZK, 5 000 USD, 5 000 EUR,
 • smlouva je zrušena dnem uplynutí výpovědní lhůty, která počíná běžet dnem podání žádosti,
 • Úroky jsou připisované měsíčně k poslednímu bankovnímu dni v měsíci, anebo ke dni výplaty vkladu, pokud se Spořicí účet s výpovědní lhůtou ruší,
 • v případě předčasného výběru částky vkladu (v obratový den nebo před uplynutím výpovědní doby) klient hradí pokutu za předčasný výběr ve výši 0,5 % z částky, která byla předčasně vybrána z vkladu.
 • Klient může podat výpověď ze spořicího účtu s výpovědní lhůtou osobně na pobočce banky nebo písemně pomocí formuláře, přičemž podpis klienta musí být úředně ověřený. Výpovědní lhůta, v případě korespondenčního způsobu podání, začíná běžet následující pracovní den po dni, kdy byla výpověď doručena do banky.
 • ERB je účastníkem systému pojištění vkladů za podmínek vymezených Zákonem o bankách č. 21/1992 Sb. Náhrada za vklady se vyplácí ve výši 100 % vložené částky, max. do 100 000 EUR. Podrobné informace lze získat na webových stránkách www.fpv.cz, www.cnb.cz.
Měna 3 měsíce 6 měsíců 9 měsíců 12 měsíců
CZK 0,01 % 0,05 % 0,10 % 0,15 %
USD 0,01 % 0,02 % 0,03 % 0,10 %
EUR 0,01 % 0,02 % 0,03 % 0,10 %

Sazby v tabulce jsou uvedeny ve zkrácené informativní podobě. Všechny sazby najdete v dokumentu úrokových sazeb na pravé straně této stránky. Sazby jsou platné od 01.04.2016.

KALKULAČKA

 • 5 000
  505 000
 • 1 005 000
 • 1 505 000
 • 2 005 000
 • 2 505 000
 • 3 000 000
CZK
% p.a.
result - v CZK
CZK
 • 500
  5 500
 • 10 500
 • 15 500
 • 20 500
 • 25 500
 • 30 500
 • 35 500
 • 40 500
 • 45 500
 • 50 000
USD
% p.a.
result - v USD
USD
 • 500
  5 500
 • 10 500
 • 15 500
 • 20 500
 • 25 500
 • 30 500
 • 35 500
 • 40 000
EUR
% p.a.
result - v EUR
EUR

Kam pro otevření spořicího účtu s výpovědní lhůtou:

Osobně na pobočce v Praze

Osobně na pobočce v Karlových Varech

erb-menu-loan2 Adresa: Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5
Tel.:
 +420 236 073 757
Otevírací doba: Po – Pá: 09:00 – 17:00
erb-menu-loan2 Adresa: Ondřejská 2159/10, 360 01, Karlovy Vary
Tel.: +420 353 350 110
Otevírací doba: Po – Pá: 09:00 – 17:00