Oznámení klientům ERB bank, a.s. o výplatě vkladů

Garanční systém finančního trhu zahájí výplatu základních náhrad pohledávek z vkladů dne 20. října 2016 prostřednictvím vybraných poboček České spořitelny, a.s.

pdfOznámení o zahájení výplat základních náhrad vkladů

pdfOznámení o přijímaní žádostí o výplatu zvýšených náhrad

pdfSeznam poboček.pdf

Oznámení klientům ERB bank, a.s. o vstupu do likvidace

JUDr. Jiřina Lužová, advokátka, ev.č. ČAK 07991, Dušní 866/22, 110 00 Praha 1, jako likvidátorka společnosti ERB bank, a.s. v likvidaci, se sídlem Praha 5, Štefánikova 78/50, PSČ 150 00, IČO  284 28 943, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 14463, tímto oznamuje, že dne 25. října 2016 vstoupila shora nadepsaná společnost do likvidace na základě usnesení Městského soudu v Praze č.j. 83Cm 2372/2016-6 ze dne 24. října 2016.

Likvidátorka tímto v souladu s ust. § 198 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vyzývá věřitele společnosti, aby své pohledávky přihlásili do 28. února 2017 na adrese likvidátorky: JUDr. Jiřina Lužová, likvidátorka společnosti ERB bank, a.s., Dušní 866/22, 110 00 Praha 1.